Algemene Voorwaarden

Informatie

Alle informatie over de verschillende deelprojecten is te lezen op de website van de Veerkieker: https://deveerkieker.nl  We gaan ervan uit dat de leerkracht zelf de voorbereidende lessen (zoals aangegeven op de site) met de leerlingen uitvoert.

Inschrijving

Voor inschrijving is het noodzakelijk om de schoolgegevens (contactgegevens van de groepsleerkrachten, aantal leerlingen per groep en eventuele bijzonderheden voor de planning) in te vullen op https://deveerkieker.plannedculture.nl/school_login

Aantal leerlingen

We gaan uit van groepen van maximaal 30 leerlingen (met uitzondering van het bezoek aan het Vlechtmuseum. Hier wordt een maximum van 24 leerlingen gehanteerd). Als de groep groter is wordt deze in principe gesplitst.

Annuleringen

Boekingen van workshops die niet worden afgenomen zullen bij de school in rekening worden gebracht als deze niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd. Dit betreft dan de werkelijke kosten.