Groep 5: Poëzie / Muziek en de Schrieversronte

Ook in groep 5 houden de kinderen zich met taal bezig. Hier staat de kunstkant van taal in het middelpunt.

Het ritme en de klank van het Stellingwerfs worden door de kinderen verkend, daarbij ondersteund door de Stellingwarver Schrieversronte. Samen met muziekdocent Hinke Jelsma brengen de kinderen Stellingwerfse gedichten en muziek bij elkaar.

Lesmateriaal

Berichten