Groep 8: Film en De Proefkolonie

De grote armoede en uitbuiting die gepaard gingen met het werken in het veen staan in schril contrast met het sociaal experiment dat in de 19e eeuw plaatsvond in Frederiksoord.

Met de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid op 1 april 1818 werden landbouwkoloniën in het leven geroepen die werk, onderdak, scholing en zorg moesten bieden aan de stedelijke “paupers”. De oprichter Johannes van den Bosch, liep hiermee vooruit op onze verzorgingsstaat.

De kinderen van groep 8 zullen naar aanleiding van hun bezoek aan de Proefkolonie op zoek gaan naar experimenten in hun eigen omgeving die erop gericht zijn een rechtvaardigere en meer duurzame samenleving op te bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van het medium film onder leiding van filmdocent  Menno Boersma.

Lesmateriaal

Berichten