Groep 8: Film en De Proefkolonie – Kampen Ybenheer, Oranje en It Petgat

De grote armoede en uitbuiting die gepaard gingen met het werken in het veen staan in schril contrast met het sociaal experiment dat in de 19e eeuw plaatsvond in Frederiksoord.

Met de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid op 1 april 1818 werden landbouwkoloniën in het leven geroepen die werk, onderdak, scholing en zorg moesten bieden aan de stedelijke “paupers”. De oprichter Johannes van den Bosch, liep hiermee vooruit op onze verzorgingsstaat.

De kinderen van groep 8 zullen naar aanleiding van hun bezoek aan de Proefkolonie op zoek gaan naar experimenten in hun eigen omgeving die erop gericht zijn een rechtvaardigere en meer duurzame samenleving op te bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van het medium film onder leiding van filmdocent  Menno Boersma.

Vanaf 2023/2024 krijgen de kinderen de gelegenheid om ook de kampen Ybenheer en Oranje in Ooststellingwerf en het kamp It Petgat in Weststellingwerf te bezoeken. In tegenstelling tot de Maatschappij van Weldadigheid waar de koloniën waren bedoeld om mensen te helpen een zinvolle plek binnen de samenleving te krijgen, werden de meeste mensen hier bewust van de samenleving afgezonderd. Het verhaal van deze kampen illustreert duistere aspecten van de Nederlandse geschiedenis in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog.

Lesmateriaal Proefkolonie

Lesmateriaal Kampen

Berichten