Contact

De Veerkieker is van start gegaan in 2017-2018 met financiële ondersteuning door het Fonds Ooststellingwerf en het Iepen Mienskipsfûns. Het is bedoeld voor alle basisscholen in Oost- en Weststellingwerf. Zowel cultuur- als erfgoedonderwijs zijn hiermee verankerd in het curriculum. Het is aan de scholen zelf om hierop voort te bouwen.

In 2018-2019 heeft De Veerkieker een bijdrage gekregen van de provincie Friesland om het programma verder te ontwikkelen en te verbinden met streektaal, het Stellingwerfs. Vanaf 2019 is Stichting Comprix eigenaar geworden van De Veerkieker.

Op het gehele aanbod zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail!

Marjolein Spitteler, coördinator De Veerkieker