Groep 1: Theater en de Hoolten klinte

We zijn in de Stellingwerven. Een gebied van Veen en Turf.

De kinderen van groep 1 t/m 8 maken gedurende hun basisschooltijd een reis door de omgeving waarin ze opgroeien.

Het werken in het turf maken ze zelf mee in groep 1, door er over te spelen. Dat doen ze samen met theaterdocent Anniek Akkerman, met de hulp van de Historische Vereniging Appelscha en de Hoolten Klinte. Locatie is het Drents-Friese Wold waar zich vlakbij het hoogste punt van Friesland bevindt: de Bosberg.

Lesmateriaal

Berichten