Groep 7: Beelden maken en het Vlechtmuseum

In groep 7 en 8 staan musea centraal die nauw met elkaar samenhangen: het Vlechtmuseum in Noordwolde en Museum De Koloniehof in Frederiksoord.

Het werken in het veen bracht veel armoede met zich mee. Zo rond 1800 was een groot deel van het veen afgegraven en verdwenen. De straatarme inwoners van Noordwolde moesten op zoek naar een andere bron van inkomsten. Op die manier ontstond het ambacht van het rietvlechten en werd Noordwolde een beroemd vlechtersdorp.

Deze geschiedenis laat zien hoe uit armoede en nood een hoogstaand ambacht werd geboren. De kinderen van groep 7 zullen daar uitgebreid kennis van nemen tijdens hun bezoek aan het Vlechtmuseum. Beeldend kunstenaar Marcel Prins zal met de kinderen laten zien dat vlechtwerk een prachtig middel is om kunst te maken.

Lesmateriaal

Berichten