Lesmateriaal groep 1

De Hoolten Klinte in Appelscha in samenwerking met theaterdocent Anniek Akkerman

In de interactieve theatervoorstelling ‘turf enzo’ worden de kleuters meegenomen naar de tijd van hun Pake’s en Beppe’s, opa’s en oma’s. De kinderen maken kennis met het levensverhaal van de ‘veen vrouw’ vol fantasie, met een knipoog naar de gebruiken van toen. We nemen ze mee, we laten ze voelen en ervaren, we willen ze betoveren met beeld en het verhaal en we laten ze meebewegen.

Door middel van spel maken de kinderen kennis met het begrip “vroeger”, met name het vroeger van de Stellingwerven. Zo wordt er op het ritme van muziek een fabriek gemaakt van dozen en worden er turven gestapeld in een boot. Na al het werken komt de ontspanning: de kleuters lopen vanaf de Hoolten Klinte naar de zandvlakte waar de dag wordt afgesloten met feest! Zoals dat ooit ook gebeurde in Appelscha ten tijde van de Bergfeesten.

Voor de kleuters is er een lesbrief gemaakt waarin ze mogen meebewegen met het Stellingwerfs! Zie hiervoor de Lesbrief Streektaal – groep 1.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

  • In de klas wordt er gepraat over hoe het er vroeger uitzag op school. Zo worden de kinderen voorbereid op het denken in termen van vroeger en nu.
  • Het programma eindigt op de zandvlakte, dus hou rekening met de kleding!

Turfmaekerslied

Ik stik turf, staepel op, diel ze uut an jim,

geef ze deur van haand tot haand.

Mit mekeer, allemaol, doen we hier an mit,

doen ze in een grote maand.

Achteraf

  • Het Turfmaekerslied kan op school opnieuw worden gezongen, bijvoorbeeld voor of na een kringgesprek, terwijl houten blokken als turfblokken van hand tot hand worden doorgegeven en opgestapeld in een emmer.