Lesmateriaal groep 5

Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop in samenwerking met muziekdocent Hinke Jelsma

In groep 5 staat het horen en het verkennen van het Stellingwerfs centraal. (Voor een volledige beschrijving en achtergronden zie de Lesbrief Streektaal – groep 5)

Tijdens de workshop Poëzie door de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop beluisteren de kinderen een aantal gedichten en bijzondere woorden in het Stellingwerfs. Op deze manier komen ze in aanraking met de klanken die typisch zijn voor deze streektaal. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Aan de hand van woordkaarten schrijven zij een kort gedicht met Stellingwerfse woorden. 

Tijdens de workshop muziek gaan de kinderen onder leiding van muziekdocent Hinke Jelsma muziek bedenken bij vier Stellingwerfse gedichten. Deze staan ingesproken op band en uiteindelijk presenteren alle kinderen hun muziek. 

Na deze twee workshops, die beiden plaatsvinden in het MFA in Oldeberkoop, hebben de kinderen niet alleen veel Stellingwerfs gehoord en geschreven maar kan de leerkracht met behulp van het lesmateriaal in de lesbrief ook zelf hiermee nog aan de slag.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

Achteraf