Lesmateriaal groep 8 – Kampen

Kampen Ybenheer en Oranje in Fochteloo in samenwerking met Jan Bult, Kees Timmerman en Maarten Jeronimus

In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog stonden in ons land op afgelegen locaties ongeveer honderd barakkenkampen. Daar werden allerlei groepen gedwongen in ondergebracht en apart gehouden van de maatschappij. In Fochteloo zijn twee van dit soort (nu verlaten) kampen opnieuw toegankelijk gemaakt. De terreinen worden beheerd door de Community Fochteloo waarin de terreineigenaar Natuurmonumenten, Dorpsbelang Fochteloo en zorgboerderij De Geitenmeijerij samenwerken. Stellingwerver Jan Bult woont sinds zijn jeugd naast de kampen en kan er veel over vertellen. Hij leidt de kinderen rond en doet dat in het Stellingwerfs. Hij wordt daarbij geholpen door Kees Timmerman en Maarten Jeronimus, beiden van Dorpsbelang Fochteloo. Naast de opdrachten die de kinderen uitvoeren om meer te weten te komen over de kampen is er ook een opdracht die specifiek betrekking heeft op het Stellingwerfs.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

  • Voorafgaand aan het bezoek aan de kampen kan door de leerkracht naar een filmpje worden gekeken dat een ruwe schets toont van de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Dit filmpje is waarschijnlijk te moeilijk voor de leerlingen zelf maar kan op een toegankelijke manier worden gebruikt door de leerkracht, om vooraf iets te kunnen vertellen over de historische context van de kampen. Ook kunnen foto’s uit het boek ‘Kamp Ybenheer & Oranje’ van Kees Timmerman worden gebruikt. Als het goed is hebben alle scholen in de gemeente Ooststellingwerf dit boek in huis.

Achteraf

  • Er wordt gezamenlijk gekeken naar de antwoorden op de opdrachten in het ‘paspoort Ybenheer & Oranje’ en specifiek bij opdracht 20 over het Stellingwerfs.