Lesmateriaal groep 8

Museum De Koloniehof in Frederiksoord in samenwerking met filmdocent Ilona Vergonet

In het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord ligt een bijzonder verhaal: de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid en de oprichter Johannes van den Bosch, vertrouweling van Koning Willem I.

Nadat de Franse troepen van Napoleon ons land in chaos hadden achtergelaten wilde generaal Johannes van den Bosch een einde maken aan de schrijnende armoede in met name de grote steden in het westen van het land. Hiervoor werd in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord opgericht. Hij startte zijn proefkolonie met veel steun uit zijn uitgebreide netwerk in de diverse steden. In een snel tempo stichtte hij in het Noorden van Nederland, op de woeste Drentse gronden, de landbouwkoloniën. Hij bouwde honderden koloniehuisjes en bood hiermee onderdak voor arme gezinnen en zorgde voor werk, zorg en scholing. Hij noemde de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Boschoord. Door middel van deze landbouwkoloniën wilde hij de mensen een nieuwe toekomst geven. Een uniek experiment voor die tijd. Hij liep hiermee ver vooruit op onze tegenwoordige verzorgingsstaat.

De kinderen van groep 8 krijgen allereerst een vrijwilliger op bezoek die gaat vertellen over Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Goed geïnformeerd gaan ze vervolgens op excursie naar het Huis van Weldadigheid. Daar zien ze niet alleen het verhaal terug maar ervaren ook hoe het leven er voor de bewoners van de koloniën er toen uitzag. Terug op school komt documentairemaker Ilona Vergonet in de klas. Zij zal de leerlingen verder helpen met onderzoek doen naar geschikte onderwerpen voor de te maken filmpjes. Want wat gebeurt er tegenwoordig aan duurzaamheid? Of rechtvaardigheid? Tijdens deze les krijgen de leerlingen ook een workshop in filmen met mobiel, ipad of tablet. Tussen de twee lessen van Ilona in gaan de kinderen zelf aan de slag met het interviewen en filmen van een persoon die voor hen model staat voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Zij krijgen daar in ieder geval een maand de tijd voor. Na die periode komt Ilona weer op school om les te geven in editing (het monteren van de gemaakte filmpjes). Er is een modelbrief gemaakt die naar de bedrijven/instellingen gestuurd kan worden nadat de kinderen hebben gebeld.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

Voor aanvang van de eerste les van Ilona Vergonet:

  • Er wordt geïnventariseerd welke apparaten de kinderen tot hun beschikking hebben (mobiels, ipads, tablets enz.) en er wordt, als dat mogelijk is, een keuze gemaakt voor één soort apparaat.
  • De kinderen doen de opdrachten uit de lesbrief in groepjes van 3.

Voor aanvang van de tweede les van Ilona Vergonet:

  • De handleiding van de gratis app FilmoraGO die door Ilona zal worden behandeld tijdens de tweede les, kan alvast worden ingezien. (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6).
  • De kinderen nemen (in groepjes van 3) contact op met de door hen gekozen persoon en gaan bij hem of haar op bezoek.
  • Tijdens het daaropvolgende interview wordt er door de kinderen gefilmd.

Achteraf

  • De kinderen gaan zelf aan de slag om de filmpjes te monteren. Het is de bedoeling dat de beste filmpjes in het Huis van Weldadigheid vertoond gaan worden!