Lesmateriaal groep 8

Museum De Koloniehof in Frederiksoord in samenwerking met filmdocent Ilona Vergonet

In Museum de Koloniehof in Frederiksoord ligt een bijzonder verhaal: de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid en de oprichter Johannes van den Bosch, vertrouweling van Koning Willem I.

Nadat de Franse troepen van Napoleon ons land in chaos hadden achtergelaten wilde generaal Johannes van den Bosch een einde maken aan de schrijnende armoede in met name de grote steden in het westen van het land. Hiervoor werd in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord opgericht. Hij startte zijn proefkolonie met veel steun uit zijn uitgebreide netwerk in de diverse steden. In een snel tempo stichtte hij in het Noorden van Nederland, op de woeste Drentse gronden, de landbouwkoloniën. Hij bouwde honderden koloniehuisjes en bood hiermee onderdak voor arme gezinnen en zorgde voor werk, zorg en scholing. Hij noemde de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Boschoord. Door middel van deze landbouwkoloniën wilde hij de mensen een nieuwe toekomst geven. Een uniek experiment voor die tijd. Hij liep hiermee ver vooruit op onze tegenwoordige verzorgingsstaat.

De kinderen van groep 8 gaan allereerst op excursie naar Museum De Koloniehof. Daar leren zij over Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Terug op school komt documentairemaker Ilona Vergonet op bezoek. Zij zal de leerlingen verder helpen met onderzoek doen naar geschikte onderwerpen voor de te maken filmpjes. Want wat gebeurt er tegenwoordig aan duurzaamheid? Of rechtvaardigheid? Tijdens deze les krijgen de leerlingen ook een workshop in filmen met mobiel, ipad of tablet. Tussen de twee lessen van Ilona in gaan de kinderen zelf aan de slag met het interviewen en filmen van een persoon die voor hen model staat voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Zij krijgen daar in ieder geval een maand de tijd voor. Na die periode komt Ilona weer op school om les te geven in editing (het monteren van de gemaakte filmpjes). Het gehele proces is uitgebreid beschreven in een lesbrief voor de leerkrachten. Daarnaast is er een modelbrief gemaakt die naar de bedrijven/instellingen gestuurd kan worden nadat de kinderen hebben gebeld.

Vooraf

Voor het bezoek aan het museum De Koloniehof:

– De kinderen kijken naar het filmpje “De ziel van de vrije kolonie”

Voor aanvang van de eerste les van Ilona Vergonet:

– De kinderen worden in groepjes van 3 verdeeld en maken de opdrachten uit de lesbrief.

– Er wordt geïnventariseerd welke apparaten de kinderen tot hun beschikking hebben (mobiels, ipads, tablets enz.) en er wordt, als dat mogelijk is, een keuze gemaakt voor één soort apparaat.

– Het lesmateriaal voor de eerste les kan worden uitgeprint. Dit omvat: Filmen op mobiel in 10 stappen en het draaiboek voor het te maken filmpje.

Voor aanvang van de tweede les van Ilona Vergonet:

– De gratis app FilmoraGO wordt gedownload. Ook de handleiding (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6) voor deze app wordt gedownload en uitgeprint.

– De kinderen nemen (in groepjes van 3) contact op met de door hen gekozen persoon ( zie de lesbrief voor de leerkrachten en de modelbrief voor bedrijven/instellingen), nodigen hem of haar uit op school en kiezen een locatie binnen de school waar het interview of de presentatie zal plaatsvinden.

– Tijdens het daaropvolgende interview / de korte presentatie wordt er door de kinderen gefilmd.

Achteraf

– De kinderen gaan zelf aan de slag om de filmpjes te monteren. Het is de bedoeling dat het eindresultaat in het museum de Koloniehof vertoond gaat worden!