Lesmateriaal groep 8

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord in samenwerking met filmdocenten Ilona Vergonet en Froukje van Wengerden

In De Proefkolonie in Frederiksoord ligt een bijzonder verhaal: de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid en de oprichter Johannes van den Bosch, vertrouweling van Koning Willem I.

De kinderen van groep 8 krijgen allereerst een vrijwilliger op bezoek die gaat vertellen over Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Goed geïnformeerd gaan ze vervolgens op excursie naar De Proefkolonie. Daar zien ze niet alleen het verhaal terug maar ervaren ook hoe het leven voor de bewoners van de koloniën er toen uitzag. Vanuit het museum krijgen ze de opdracht mee om zelf om zich heen te kijken op zoek naar mensen in hun (directe) omgeving die zich, net als Johannes van den Bosch, inzetten voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Deze personen worden op school uitgenodigd om door de kinderen geïnterviewd te worden. Dat gebeurt op dezelfde dag dat filmdocent Ilona Vergonet / Froukje van Wengerden in de klas komt. Zij neemt iPads mee die de kinderen kunnen gebruiken om hun interview te filmen. Na het interview leren ze van haar hoe de gemaakte filmpjes gemonteerd kunnen worden. Op deze manier komen de kinderen intensief in aanraking met maatschappelijke betrokkenheid en leren ze hiervan verslag te doen op eigentijdse wijze…

Het filmen speelt ook een rol bij de ontdekkingstocht van groep 8 door het Stellingwerfs. Zie de Lesbrief Stellingwerfs – groep 8. Namen van Stellingwervers die kunnen worden geïnterviewd zijn op deze lijst te vinden. Luister ook naar de opvallende Stellingwerver woorden voor groep 8.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

  • De kinderen gaan in groepjes van 2 of 3 op zoek naar een persoon in hun (directe) omgeving die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Hij of zij wordt uitgenodigd op school op de dag dat ook de filmdocent de school zal bezoeken. Zie hiervoor ook de lesbrief.

Achteraf

  • De handleiding van de gratis app FilmoraGO wordt gedownload op de mobieltjes van de kinderen. (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6). Hiermee kunnen ze aan de slag voor het maken van de vlog over streektaal.