Stellingwerver woorden groep 4

Winkel – Winkel                                                     

Toonbaank – Toonbank  

Weegschaole – Weegschaal 

Kassa – Kassa

Snoep – Snoep  

Kopen – Kopen  

Wegen – Wegen 

Betaelen – Betalen           

Leie – Lei  

Griffel – Griffel 

Leesplaanke – Leesplank 

Schrift – Schrift 

Karwats – Karwats           

Schrieven – Schrijven 

Rekenen – Rekenen  

Slaon – Slaan 

Beddestee – Bedstee  

Kaaste – Kast  

Deurties – Deurtjes  

Gedien – Gordijn  

Wiege – Wieg 

Slaopen – Slapen 

Wiegen – Wiegen 

Dichtedoen – Dichtdoen                 

Keuken – Keuken 

Pompe – Pomp 

Pietereuliestel – Petroleumstel  

Fernuus – Fornuis  

Dreugrek – Droogrek 

Drinken – Drinken  

Koken – koken 

Wasken – Wassen