Stellingwerver woorden groep 6

Oold Ark

Maelstien – Maalsteen 

Varvemingmeule – Verfmengmolen 

Laedekassien – Ladenkastje 

Varve – Verf 

Turfstikker – Turfsteker 

Hoogvene – Hoogveen  

Leegvene – Laagveen 

Dreugd – Gedroogd

Jutte – Jutte 

Rietsnieder – Rietsnijder  

Klompleerze – Klomplaars 

Aambeeld – Ambeeld

Hoefiezer – Hoefijzer 

Blokschaeve – Blokschaaf 

Potstal – Potstal

Kaarntonne – Karnton 

Waegenviel – Wagenwiel 

Baankschroef – Bankschroef 

Warkbaank – Werkbank 

Telraem – Telraam 

Schoelebod – Schoolbord 

Beddestee – Bedstee 

Kienderwaegen – Kinderwagen 

Eulielaampe – Olielamp 

De Molen

Kooldergang – Kollergang 

Meulegang – Molengang 

Meulehoeke – Molenhoek 

Meulerad – Molenrad 

Maelzolder – Maalzolder 

Luiwark – Luiwerk 

Maelstiender – Steenkoppel 

Stellingmeule – Stellingmolen 

Meuleroede – Molenroede 

Meulestien – Molensteen 

Meulewieke – Molenwiek 

Zaodmeule – Korenmolen 

Zaodzak – Graanzak 

Stienkraen – Steenkraan 

Zemels – Zemelen 

Buul – Buil