Lesmateriaal groep 6

Korenmolen de Weijert / museum Oold Ark in Makkinga of Korenmolen Windust in Wolvega in samenwerking met beeldend kunstenaar Hilda Klaassen

Vroeger was het zware arbeid die de mensen moesten verrichten! Wat dacht je bijvoorbeeld van turfsteken of het werk van de smid in de smidse? In museum Oold Ark zijn de gereedschappen te zien die werden gebruikt bij dit zware werk. Maar ook het ambacht van de schilder had meer om het lijf dan tegenwoordig. Hoe dacht je bijvoorbeeld dat de schilder aan zijn verf kwam? Hoewel de korenmolen De Weijert en korenmolen Windlust een andere functie hadden (en hebben) kan er ook voor het vermalen van pigmenten een molen worden gebruikt. (En dat is dan een Verfmolen!) Onder leiding van beeldend kunstenaar Hilda Klaassen gaan de kinderen ontdekken hoe ze zelf verf kunnen maken. Natuurlijk gaan ze met de zelfgemaakte verf ook schilderen! Uitgangspunt hierbij vormen de bijzondere vormen en patronen die in de molen en het museum te vinden zijn. Het presenteren van de oude ambachtelijke gereedschappen (naast elkaar, onder elkaar, vele soorten bij elkaar) is een prachtig voorbeeld hiervan. De kinderen krijgen in een opdracht vooraf duidelijkheid over vormonderzoek. Hilda Klaassen neemt ze mee in het werkproces van de kunstenaar in het VerfLAB.

Aansluitend op dit programma kijken de kinderen uit groep 6 hoe het Stellingwerfs in beeld gebracht kan worden. Lees voor meer informatie de Lesbrief Streektaal – groep 6 en luister naar de Stellingwerver woorden voor groep 6.

Rol voor de leerkracht

Vooraf

Voor het bezoek aan Oold Ark / De Weyert of korenmolen Windlust:

  • Voordat de kinderen het museum en/of de molen bezoeken kan er klassikaal alvast naar de vragenlijst worden gekeken. (Er is ook een vragenlijst met antwoorden voor de leerkracht die gedownload kan worden). De vragenlijst zal worden uitgedeeld aan het begin van de excursie naar Oold Ark / De Weyert of Korenmolen Windlust.
  • De leerkracht bekijkt met de leerlingen de kijkopdracht Vormen en Patronen. Vervolgens wordt deze door de leerkracht samen met de kinderen besproken. Wat is de opdracht? Herken je b.v. vormen in de klas?  Waar gaan we op letten tijdens de excursie? De molenaar weet van de opdracht en zal de leerlingen eraan herinneren. Mobieltjes zijn bij deze opdracht toegestaan om foto’s mee te maken.

Voor de beeldende lessen:

  • Benodigdheden: verfschorten, waterpotten, oude doeken of papieren handdoekjes om de kwasten mee te drogen, ontruimde werkplek, afgedekte tafels, prullenbak met vuilniszak. 

! Elk kind neemt een ei en een oud kopje/beker mee. 

Achteraf

  • Het VerfLAB is een soort laboratorium geweest om verf te maken met verschillende ingrediënten o.a. krijt en in verschillende kleuren. De kleurenstrookjes met tekst over de gebruikte ingrediënten kunnen op vellen papier worden geplakt en gepresenteerd in een expositie, samen met de geschilderde vormen en patronen.