De Boekhorst trapt af voor De Koloniehof

Leerlingen van groep 8 van De Boekhorst maken kennis met Johannes van den Bosch, grondlegger van de Maatschappij van Weldadigheid.
De tijd van de Koloniën herleeft als de kinderen in gesprek raken met een dame uit die tijd.
De was doen…. geen peulenschil toen.