Lesmateriaal groep 4

De Oudheidkamer in Wolvega in samenwerking met verhalenvertelster Baukje Koolhaas

In de ruimtes van de Oudheidkamer liggen de verhalen over vroeger voor het oprapen, je kunt ze haast horen rondzoemen: er valt zóveel te vertellen over al die spullen en over de mensen die ze gebruikten. Er is een schat aan alledaagse gebruiksvoorwerpen te zien, maar ook is er een winkel, een keuken, een woonkamer en een schoollokaal ingericht. Daar is de sfeer van het leven van vroeger goed te zien en te voelen. Het kan niet anders of de kinderen komen vol van verhalen weer buiten.

Na het bezoek aan de Oudheidkamer komt Baukje Koolhaas in de klas om met de kinderen terug te halen wat ze ervaren hebben. Ook gaat ze met de kinderen verder met het maken en vertellen van verhalen naar aanleiding van voorwerpen, plaatsen en personen in vroeger tijden. Wie, waar, wanneer … wat gebeurt er? Wat is het hoogtepunt van het verhaal? Hoe loopt het af?

Het Stellingwerfs komt natuurlijk ook bij het verhalen vertellen aan bod. Zie de Lesbrief Streektaal – groep 4 en luister naar de Stellingwerver woorden voor groep 4.

Rol voor de leerkracht:

Vooraf

Voorbereiding van het bezoek aan de Oudheidkamer

  • Klassengesprek over verschillen tussen vroeger en nu: wonen, werken, bezigheden, voorwerpen om de kinderen vast benieuwd te maken naar wat ze gaan zien.

Achteraf

Na het bezoek aan de Oudheidkamer

  • Vertelplaat Nabespreken: wat heb je vooral onthouden? Wat blijft je bij? Welke voorwerpen? Welke ruimte? De kinderen tekenen daarover op tekenpapier (A4- of A3-formaat) of plakken afbeeldingen op en noteren er woorden, woordgroepen en korte zinnetjes bij. Zo ontstaat een soort ‘vertelplaat’.