Groepachters van De Boekhorst gaan filmend op zoek naar idealisten.

Ilona Vergonet is voor de tweede keer op school. Ze legt uit hoe de gemaakte filmpjes gemonteerd kunnen worden.
Samen beslissen welke stukjes eruit moeten…
Best lastig…
Maar het zou leuk zijn als de filmpjes uiteindelijk bij De Koloniehof vertoond gaan worden!