Kinderen van De Heidepolle leren mooie Stellingwerfse woorden

Eerst kijken de kinderen naar een filmpje over het Stellingwerfs voordat ze zelf gaan “spelen” met de streektaal.