Op De Lamer beleven de kinderen van groep 3/4/5 het Stellingwerfs door er muziek bij te maken

Bas van Domburg neemt de kinderen mee in de wereld van muziek en taal.

In groepjes bedenken de kinderen ritme, begeleiding of melodie bij de gedichtjes.